Liên hệ

Trang chủ Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY GIA AN

GIA AN TEXTILE & GARMENT JOINT STOCK COMPANY (GATEX)

Địa chỉ: 82A-82B Dân Tộc, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312848324

Điện thoại: +84 (28) 388 66 626

       +84 (28) 388 66 855

Email: info@gatex.com.vn

 

Mã bảo vệ:

Facebook Chat